HGS – for studenter


HGS er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf eller htx), og som ønsker et kort og målrettet forløb, hvor du kan supplere din uddannelse med de merkantile grundfag og kompetencer fra Handelsskolens grunduddannelse. Et HGS-forløb er derfor ideelt, hvis du ønsker en hurtig vej til en erhvervskarriere inden for brancherne kontor, handel eller butik.

Normalt tager grundforløbet på en erhvervsuddannelse 1 år, men har du bestået en studentereksamen eller hf-eksamen, er skoleperioden reduceret til blot 10 uger. Herefter kan du fortsætte på erhvervsuddannelsernes hovedforløb, der består af to års praktik i en virksomhed.

HGS-forløbet er SU-berettiget.


Grundfag

Uddannelsen er sammensat af tre grundfag og afsluttes ved at udarbejde et individuelt grundforløbsprojekt. 

Grundfag:
  • Erhvervsøkonomi C
  • Afsætning C
  • Informationsteknologi C

Et af fagene vil blive udtrukket til eksamen.

Praktik

Når du har afsluttet den indledende skoleperiode på 10 uger, skal du finde en praktikplads, hvis du ikke allerede har en. Du kan få hjælp til dette af skolens PraktikService. I praktikperioden veksles der mellem praktisk oplæring i virksomheden og efterfølgende skoleperioder på handelsskolen. Du behøver ikke at have indgået en praktikaftale med en virksomhed før du begynder på HGS.

Tilmelding og optagelse

Der starter nye hold til HGS d. 11. april 2016. Du tilmelder dig ved at sende et ansøgningsskema til skolen. Herefter får du besked om, hvornår du kan begynde.

 

Tag HGS som fjernstudium

HGS-forløbet findes også som fjernundervisning, hvor du tager fagene online. Her kan du begynde, lige når det passer dig.

Læs mere om HGS online og hvordan du tilmelder dig som fjernstudium >>

Studievejledere - Hovedforløb og enkeltfag
Kurt Poulsen
Studievejleder
Hovedforløbet
Tlf.: 27105974
Tina Poulsen Lassen
Studievejleder
Hovedforløb
Tlf.: 27105961
Denne tekst skal være udfyldt Malene Jensen - Souschef i Salling
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk