HGS – HG for studenter


HGS er for dig, der har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf eller htx), og som ønsker et kort og målrettet forløb, hvor du kan supplere din uddannelse med de merkantile grundfag og kompetencer fra Handelsskolens grunduddannelse. Et HGS-forløb er derfor ideelt, hvis du ønsker en hurtig vej til en erhvervskarriere inden for brancherne kontor, handel, detail eller finans.

Normalt tager grundforløbet på en erhvervsuddannelse to år, men har du bestået en studentereksamen eller hf-eksamen, er skoleperioden reduceret til blot 10 uger. Herefter kan du fortsætte på erhvervsuddannelsernes hovedforløb, der består af to års praktik i en virksomhed.

Grundfag

Uddannelsen er sammensat af tre grundfag og afsluttes ved at udarbejde et individuelt grundforløbsprojekt. 

Grundfag:
  • Erhvervsøkonomi C
  • Afsætning C
  • Informationsteknologi C

Praktik

Når du har afsluttet den indledende skoleperiode på 10 uger, skal du finde en praktikplads, hvis du ikke allerede har en. Du kan få hjælp til dette af skolens PraktikService. I praktikperioden veksles der mellem praktisk oplæring i virksomheden og efterføl­gende skoleperioder på handelsskolen. Du behøver ikke at have indgået en prak­tikaftale med en virksomhed før du begynder på HGS.

Tilmelding og optagelse

Der er optagelse til HGS i både januar og august. Du tilmelder dig ved at sende et ansøgningsskema til skolen. Herefter får du besked om, hvornår du kan begynde.
 Tag HGS som fjernstudium

På Aalborg Handelsskole har du også mulighed for at tage HGS som fjernundervisning, hvor du tager fagene online i løbet af 10 uger. Forløbet giver en fleksibel undervisning, da du kan studere, når det passer dig. Niveauet er det samme, som hvis du følger fagene på skolen.

Vi har løbende optag på HGS som fjernundervisning.

Kontakt studievejleder Kurt Poulsen på tlf. 2710 5974 – kupo@ah.dk, hvis du ønsker at tage en HGS som fjernundervisning. 

Denne tekst skal være udfyldt Malene Jensen - Souschef i Salling
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk