Indkøbsassistent


Har du overblik, er du god til tal og kan du lide at forhandle? Som indkøbsassistent planlægger du firmaets indkøb og vareudvalg, genbestiller varer og kontrollerer varebeholdningen.

Uddannelsen er et af handelsuddannelsens fire retninger og er målret­tet mod virksomheder med en handels- og indkøbsfunktion - typisk engrosvirksomheder, hvor de planlægger indkøb af varer, der senere bliver solgt videre til fabrikker, andre virksomheder og detailhandlen. 

I løbet af din skoleperiode får du en grundlæggende viden om handel, kundeadfærd, import, eksport, distribution og lagerstyring. Derudover lærer du at repræsentere en virksomhed, og du får samtidig et ind­blik i indkøbsprocesserne, fra kundens behov opstår, til varelevering og kundens betaling. Du lærer også om internationale forhandling- og betalingsmetoder, og om markedet i ind- og udland.

Karrieremulighederne er mange – du kan bl.a. blive afdelingsleder, lagerchef, indkøber eller sælger. Du har også mulighed for at videreud­danne dig til f.eks. handelsøkonom, serviceøkonom m.m. eller etablere dig som selvstændig.

Adgangskrav

Inden du kan påbegynde uddannelsen på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet og samtidig have bestået følgende grund­fag:
 • Dansk (niveau D)
 • Erhvervsøkonomi (niveau D) 
 • Informationsteknologi (niveau C)
 • Salg og Service (niveau C)
Desuden skal du også have gennemført samfundsfag (niveau D) og engelsk (niveau E) og 2. fremmedsprog (niveau E).

Praktik og skoleundervisning

Skoleundervisning og praktik veksles således: 
 1. Praktikuddannelse 
 2. Skoleperiode - 2 uger (bundne specialefag) 
 3. Praktikuddannelse 
 4.  Skoleperiode - 2 uger (bundne specialefag) 
 5. Praktikuddannelse 
 6. Skoleperiode – 3-7 uger (valgfrie specialefag) 
 7. Praktikuddannelse 
 8. Skoleperiode – 1 uge (fagprøve) 
 9. Praktikuddannelse  
De 7-11 ugers skoleophold er tilrettelagt, så du kommer til at arbejde i praksisnære situationer både individuelt og i grupper, og samtidig får du også teoretisk undervisning. En del af undervisningen vil foregå som fjernundervisning og e-læring, hvor du arbejder hjemmefra, men hvor du altid kan komme i kontakt til din faglærer. Under din skoleperiode med valgfrie specialefag kan du sammen med din praktikvirksomhed evt. vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed kan indgå i din uddannelse.

Din sidste skoleperiode er afsat til en fagprøve, hvor du skal vise din kunnen inden for dit felt.
Denne tekst skal være udfyldt
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk